Najważniejsze usługi narciarskie i snowboardowe

Do najczęstszych usług poza pakietami serwisowymi należą:

- samo ostrzenie. Więcej przeczytasz TUTAJ
- samo smarowanie. Więcej przeczytasz TUTAJ
- wklejki. Więcej przeczytasz TUTAJ
- naprawa rozwarstwień. Więcej przeczytasz TUTAJ
- wypełnianie ubytków. Więcej przeczytasz TUTAJ
- wklejanie krawędzi. Więcej przeczytasz TUTAJ
- ręczne planowanie spodów. Więcej przeczytasz TUTAJ

a także:

- montaże i przesuwanie wiązań
- skracanie kijków
- dyblowanie
- inne